Tilbage til seneste nyt

MSA på Folketingets talerstol!

I foreningen arbejder vi p.t. på højtryk med at få ændret loven, så det bliver muligt for små foreninger at blive godkendt til at modtage donationer med fradragsret.

Den 15. april behandlede Folketinget et forslag, som bl.a. var fremsat på foranledning af vores henvendelse. Skatteministeriet arbejder nu videre med en dispensationsregel, og som

forening er vi involveret i arbejdet. Vi ser frem til, at det kan lykkes at finde en god løsning til glæde for os og mange andre små foreninger, så vore medlemmer i lighed med medlemmer af de store patientforeninger kan få fradrag for donationer til foreningen.

Læs mere om Folketingets behandling af forslaget her:
Folketingets behandling af forslag B 200