Tilbage til seneste nyt

MSA Generalforsamlingen d. 26. marts 2020

Af hensyn til den situation udbredelsen af Corona virus og dermed sygdommen covid-19 har medført i Danmark, samt regeringens og myndighedernes indførte forholdsregler, har vi i bestyrelsen valgt at ændre forløbet, og jeg anmoder derfor om fuldmagt til at afholde generalforsamlingen den pågældende dag.

Hvis jeg ikke hører andet, går jeg ud fra, at generalforsamlingen kan afholdes med følgende orienterings- og beslutningspunkter:

Formandens beretning, herunder orientering om de medlemmer, der er afgået ved døden i årets løb, samt orientering om det betydningsfulde arbejde for pårørende, som har udgjort en betydelig del af vores vigtige arbejde for patienter og pårørende. Der er i kommunerne kommet meget fokus på pårørendes indsats, flere har nu ansat pårørendekonsulenter.

Godkendelse af regnskab og budget:

Regnskab 2019:
Aktiver 545.340 kr.
Passiver 545.340 kr.
Egenkapital 519.818 kr.
Årets resultat 4664,00 kr.

Budget 2020
Indtægter 70.000 kr. Udgifter 68.000 kr.

Der er ikke indkommet forslag til behandling

Valg til bestyrelsen af Connie Olsen i stedet for Ejnar Frederiksen. Genvalg af bestyrelsens øvrige medlemmer

Valg af suppleant Ejnar Frederiksen 

Med venlig hilsen på Bestyrelsens vegne
Birgit Meister
Formand for Landsforeningen Multipel System Atrofi