Tilbage til seneste nyt

Indkaldelse til ordinær generalforsamling og forslag til vedtægtsændringer

Generalforsamlingen i Landsforeningen Multipel System Atrofi finder i år sted onsdag den 23. marts 2022, kl. 16.00 hos advokatfirmaet Lassen Ricard, Amaliegade 31, 1256 København K (Bemærk, at der ikke er elevator i bygningen)

Der er også mulighed for at deltage i generalforsamlingen online. Såfremt dette ønskes, bedes det meddelt pr. mail til msa@msa-danmark.dk senest d. 15. marts 2022

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens mundtlige beretning
3. Godkendelse af regnskab og budget
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen har udarbejdet et ændringsforslag til vedtægter, som kan hentest nederst her i nyheden.
Ændringsforslaget udsendes særskilt, såfremt man anmoder om det.
6. Valg til bestyrelse
På valg er:
Birgit Meister – modtager ikke genvalg
Ejnar Frederiksen – modtager ikke genvalg
Pernille Skov – modtager ikke genvalg
Connie Olsen – villig til genvalg
7. Valg af suppleant
8. Eventuelt

For at ændre vedtægterne kræves, at mindst 25 medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er det nødvendige antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, der skal afholdes indenfor en måned. På den nye generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Da erfaringen tilsiger, at tilslutningen til generalforsamlingen formentlig ikke er tilstrækkelig til at få gennemført de foreslåede vedtægtsændringer, og da udsendelse af indkaldelse er omkostningstung for foreningen, indkaldes der derfor samtidig til:

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Mandag d. 25. april 2022 kl. 16.00 hos advokatfirmaet Lassen Ricard, Amaliegade 31, 1256  København K

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer
  3. Eventuelt

Dagen efter den ordinære generalforsamling vil det blive offentliggjort på foreningens hjemmeside, hvorvidt den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt.

Såfremt der er indsigelser mod denne fremgangsmåde, bedes foreningen kontaktet.