Tilbage til seneste nyt

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Generalforsamlingen i Landsforeningen Multipel System Atrofi finder i år sted onsdag den 22. marts 2023, kl. 16.00 hos advokatfirmaet Lassen Ricard, Amaliegade 31, 1256 København K

(Bemærk, at der ikke er elevator i bygningen)

Der er også mulighed for at deltage i generalforsamlingen online. Såfremt dette ønskes, bedes det meddelt pr. mail til msa@msa-danmark.dk senest d. 15. marts 2023

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens mundtlige beretning
 3. Godkendelse af regnskab og budget; herunder fastsættelse af
  kontingent
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er:
  Inge Broberg Vium – villig til genvalg
  Anne-Mette Hejl – villig til genvalg
  Anders L. Clausen – villig til genvalg
 6. Valg af op til 2 suppleanter for 1 år
 7. Eventuelt