Tilbage til seneste nyt

Generalforsamlingen den 28. marts, 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gentofte

Generalforsamlingen i Landsforeningen Multipel System Atrofi finder i år sted torsdag den 28. marts, 2019, klokken 16 på Tagesmindevej 8, 2820 Gentofte

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens mundtlige beretning
 3. Godkendelse af regnskab og budget
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse.
  Sara Bech og Kristian Winge træder ud, Bestyrelsen forslår valg af Ejnar Frederiksen og Rasmus Hunniche Hansen
 6. Valg af suppleant.
  Bestyrelsen foreslår valg af Lene Nepper Larsen
 7. Eventuelt