Tilbage til seneste nyt

Ekstraordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamling onsdag d. 23. marts 2022 behandledes et ændringsforslag til foreningens vedtægter.

Generalforsamlingen godkendte det stillede ændringsforslag, og i henhold til foreningens vedtægter, skal dette endeligt godkendes på en ekstraordinær generalforsamling, der skal holdes indenfor en måned.

Der afholdes derfor

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
******************************************************

mandag d. 25. april 2022 kl. 16.00 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer
3. Eventuelt

Meddelelse om deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling skal ske pr. mail til msa@msa-danmark.dk eller på tlf. 23604704 senest mandag d. 18. april 2022.

 Bemærk: Generalforsamlingen foregår udelukkende digitalt