Tilbage til seneste nyt

Ekstraordinær generalforsamling 2021

På den ordinære generalforsamling tirsdag d. 23. marts 2021 behandledes et ændringsforslag til foreningens vedtægter.

Generalforsamlingen godkendte det stillede ændringsforslag, og i henhold til foreningens vedtægter, skal dette endeligt godkendes på en ekstraordinær generalforsamling, der skal holdes indenfor en måned.

Der afholdes derfor

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
mandag d. 19. april 2021 kl. 16.00 med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer
  3. Eventuelt

Meddelelse om deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling skal ske pr. mail til msa@msa-danmark.dk eller på tlf. 23604704 senest mandag d. 12. april 2021.