Print siden

Persondatapolitik for Landsforeningen Multipel System Atrofi

Det er vigtigt for MSA at beskytte de personlige oplysninger, som foreningen medlemmer afgiver.
Denne fortrolighedsaftale forklarer, hvilke personlige data MSA indsamler, og hvordan vi anvender og opbevarer disse data.

Personlige data som vi indsamler

MSA indsamler data for at sikre en effektiv og sikker kommunikation mellem foreningen og medlemmerne.

MSA modtager oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse i forbindelse med, at et medlem indmelder sig i foreningen, eller støtter med en donation.

Disse oplysninger lagres hos foreningens administrator som er dataansvarlig, og sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Såfremt du har spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte forening:

Behandling af personoplysninger

MSA modtager og indhenter ikke oplysninger om personnumre undtagen i forbindelse med donationer.

MSA indhenter ikke data fra tredjepart.

MSA videregiver alene medlemmernes navne og privatadresse til Nets med henblik på opkrævning af kontingent.

MSA anvender ikke personlige oplysninger i kommercielt øjemed.

MSA dataansvarlige er foreningens formand.

Anvendelse af personlige data

MSA anvender kun dine personoplysninger til bestemte formål, når foreningen har lovlig grund.

  • Sende meddelelser, herunder nyhedsbreve, indkaldelse til pårørende møder og generalforsamling.
  • Ajourføring af MSA medlemsliste

Rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger

MSA overholder gældende lovgivning i persondataforordningen (GDPR), som er vedtaget i Europa-Parlamentet den 25. maj 2018.

Behandling af personlige oplysninger er baseret på medlemmernes samtykke, og medlemmerne har til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.

Medlemmerne har ret til at anmode MSA om oplysning til og berigtigelse af de personlige oplysninger, samt til at protestere over anvendelse af disse.

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Personlige oplysninger der er indsamlet, gemmes og behandles af foreningen administrator, så længe det pågældende er medlem. Herefter vil medlemmets personlige oplysninger blive slettet.

Eneste tredjepart er Nets, der udsender den årlige kontingentopkrævning.

Ændring af foreningens Persondatapolitik

MSA vil opdaterer foreningens persondatapolitik, når der lovmæssig er behov for det, eller når det i øvrigt findes nødvendig f.eks. i forbindelse med foreningen skifter dataansvarlig.

April 2023.