Print siden

Pårørendegruppe

Nyt tilbud til pårørende

Det er lykkedes os at være med til at starte en pårørende gruppe.

Vi har længe været klar over, at der er et stort behov for et forum, hvor pårørende kan diskutere deres situation og være sammen med andre pårørende til MSA-patienter. Det er en meget voldsom oplevelse at få diagnosen MSA – både for patienten og for de nærmeste pårørende, og for begge parter, er der brug for så meget støtte som overhovedet muligt.

Vi har derfor i samarbejde med Neurologisk Daghospitalet på Bispebjerg hospital, København, etableret den første MSA pårørende gruppe. Den har planlagt første møde i februar 2012. Gruppen består af børn og ægtefæller til patienter med MSA. MSA foreningens socialrådgiver Johnna Jørgensen, hvis mand også havde MSA, har været og vil fortsat være bindeledet mellem gruppens medlemmer og hun vil deltage de første 2-3 gange, gruppen mødes. Efterfølgende er det planen, at gruppen skalvære selvkørende, med en form for fast mødestruktur. Sygeplejerskerne i Daghospitalet stiller sig endvidere til rådighed i det omfang der måtte være brug for det.

Der er mange positive aspekter ved at mødes med andre pårørende, man kan tale frit om sygdommen til andre mennesker, der kender til den og forstår den, man kan tale om sine praktiske vanskeligheder i hverdagen, sine bekymringer og angst. Men vi vil gerne understrege, at de pårørendes MSA-patienter er på forskellige stadier af sygdommen. Og derfor vil vi opfordre til, at de pårørende ikke sammenligner forløb, for de kan være vidt forskellige, og er det som regel, men bruger møderne til at støtte hinanden i et konstruktivt samvær.

Vi vil meget gerne starte flere grupper op med tiden, og er der nogen interesse for det, hører vi det meget gerne. Vi vil, så vidt det er muligt, forsøge at sammensætte grupperne ud fra geografien, sådan at det er så nemt at mødes, som muligt.

Er du interesseret i at deltage så send os en mail på adressen: msa@msa-danmark.dk