Print siden

Forsøgsdeltagere med Multipel System Atrofi søges

Vi søger et antal personer med Multiple System Atrofi til et stort forskningsprojekt på Bispebjerg-Frederiksberg Hospital beskrevet på hjemmesiden. Gennem vores forskning ønsker vi at finde nye redskaber til mulig immunterapi af Multiple System Atrofi og Parkinsons sygdom, samt bedre at forstå de immunprocesser der eventuelt udløser sygdommen.

Vi skal derfor finde patienter med Multipel System Atrofi som vil deltage i en blodprøvetagning.

Prøverne kan planlægges at tages omkring Aarhus, Odense og København, og kan i specielle tilfælde tages i hjemmet.

Vores projekter har modtaget økonomisk støtte fra Parkinsonforeningen, Jascha Fonden og Raghild Bruuns Fond. Undersøgelserne er godkendt af Videnskabsetisk Komité Journal nr. H-15016232.

Er du interesseret i at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte

Jonas Folke
Ph.d. studerende, Cand.scient.
Tlf. 29 89 52 44 el.  38 63 61 13
Jonas.folke@regionh.dk