Landsforeningen
Multipel System Atrofi

Velkommen til Landsforeningen Multipel System Atrofi.

Foreningen arbejder for patienter med sygdommen Multipel System Atrofi – MSA – og deres pårørende.

MSA er en relativ sjælden neurologisk sygdom, vi ved ikke med sikkerhed hvor mange MSA patienter, der er i Danmark, men man anslår, at det er omkring 100.

MSA-foreningen arbejder for oplysning om og forskning i sygdommen. Vi startede i 2004, og har siden skaffet betydelige beløb til MSA-forskningen i Danmark, ligesom vi har oprettet hjemmesiden og udgivet informationspjecer om de forskellige sider af sygdommen.

Læs foreningens vedtægter her

Bestyrelsen

Landsforeningen Multipel System Atrofi bestyrelse består af pårørende, sygeplejersker og læger:

Formand Inge Broberg Vium (pårørende), næstformand socialrådgiver Johnna Jørgensen (pårørende), bestyrelsesmedlemmer: Kirsten Cadovius (pårørende), Knud Fischer (pårørende), Johanna Rungholm (pårørende), Anders Lundetoft Clausen (sygeplejerske) og Anne-Mette Hejl (neurolog).

Her på hjemmesiden vil vi bestræbe os på,

  • at samle betydningsfulde informationer om sygdommen MSA,
  • at tilbyde relevante links til andre informationskilder herhjemme og i udlandet om MSA,
  • og at opfordre til, at patienter og deres familie og venner bakker op om foreningen ved at blive medlemmer og ved at støtte foreningen med økonomiske bidrag.

Om sygdommen

Alle vi, der har startet Landsforeningen, ved hvilket stort chok og hvilken stor sorg det er, både for patienten og for familien, at få diagnosen MSA. Og vi ved, at det er vigtigt, at man kan finde så megen, relevant og lødig oplysning om sygdommen som muligt, og at man i samråd med sine læger kan finde den bedst mulige behandling.

MSA kan ikke kureres. Sådan er det i dag, men der forskes mange steder i verden, og der gøres bestandigt små fremskridt. Men en række af symptomerne kan behandles med den rigtige medicinering. Her på hjemmesiden vil vi bestræbe os på, at give en oversigt over de symptombehandlings-muligheder, der bruges i dag.

Se hvordan du støtter os